Katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny „Trwajcie w miłości” stanowi kontynuację misji czasopisma „Miłujcie się!”. Pismo to zostało założone w 1975 r. przez ks. Tadeusza Myszczyńskiego TChr w celu promowania idei Społecznej Krucjaty Miłości bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Po jego śmierci w 1991 ...