Dołącz do RCS

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:

Kiedy i jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc? W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu swoje serce, odmawiając Modlitwę zawierzenia; potem wypełnij poniższy formularz.

Kto może przystąpić? Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i chce uczyć się od Niego kochać czystą miłością. Każdy, kto będzie podejmował starania, aby wypełniać pragnienia zawarte w Modlitwie zawierzenia RCS (https://rcs.trwajciewmilosci.pl/o-nas/czym-jest-rcs/). Każdy, kto pragnie powstawać z upadków w sakramencie pojednania, przyjmując nieskończoną miłość Jezusa i zanurzając się w Jego nieskończonym miłosierdziu.

Praktyczne informacje:
Prosimy o podawanie swojego własnego, stałego adresu domowego (nie instytucji, akademików itp.). Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne podanie nazwiska, które znajdzie się na błogosławieństwie oraz niedoręczenie przesyłki przez Pocztę przy braku dokładnego, poprawnego adresu. Prosimy nie wypełniać formularza kilkakrotnie. Po wypełnieniu formularza otrzymasz pocztą pakiet RCSiaka ze specjalnym błogosławieństwem i materiałami formacyjnymi oraz zostaniesz wpisana/y do Księgi Czystych Serc. Wysyłka pakietów odbywa się raz na 1-2 miesiące, z przerwą na wakacje.

Pakiet RCS jest wysyłany nieodpłatnie. Można jednak złożyć dobrowolną ofiarę (na konto umieszczone w poniższym linku prenumeraty) na wsparcie działań ewangelizacyjnych RCS. Wpłacając na to samo konto można także zamówić „Trwajcie w miłości” – pismo formacyjne członków RCS, jeśli nie masz możliwości kupienia go w Twojej okolicy (w parafii, księgarni katolickiej). Pamiętaj, by to pismo regularnie gościło w Twoim domu! Więcej informacji o prenumeracie znajdziesz tutaj: zamow.trwajciewmilosci.pl

Odpowiadając na pytanie o swoje motywacje przystąpienia do RCS zachęcamy, by podzielić się w kilku zdaniach swoim krótkim świadectwem życia wartościami RCS, zmaganiami, nadzieją, uzdrowieniem, uwolnieniem przez Jezusa z grzechu itp.

Jeśli w Twojej okolicy działa wspólnota RCS, zachęcamy do uczęszczania na spotkania, by poznać inne młode osoby wyznające te same wartości co Ty. Wspólnota jest bardzo ważnym elementem rozwoju życia duchowego i umocnieniem wiary. Jeśli nie ma w Twojej okolicy wspólnoty RCS, warto należeć do jakiejkolwiek innej młodzieżowej grupy parafialnej.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi tzw. „pierścienia czystości” informujemy, że polski RCS czegoś takiego nie posiada oraz jest czymś innym niż włoski Ruch Czystych Serc (Cuori Puri), który owe pierścionki rozprowadza.

Informujemy również, że nie przyjmujemy do RCS mieszkających razem przed ślubem par chłopak-dziewczyna.

Małżeństwa sakramentalne zapraszamy do Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Ważne informacje o RCSM (wraz z Modlitwą zawierzenia RCSM) znajdują się w każdym numerze pisma „Trwajcie w miłości”. Pragnąc przystąpić do RCSM, prosimy o zmianę rubryki w formularzu na RCSM i wypełnienie formularza.

Osoby żyjące w trudnych małżeństwach lub opuszczone przez współmałżonka, a pragnące dochować wierności przysiędze małżeńskiej prosimy o zapoznanie się z Ruchem Wiernych Serc i dołączenie do niego poprzez stronę: wspólnoty „Sychar”.


Formularz przystąpienia do RCS/RCSM

(W przypadku RCSM imiona obojga małżonków)
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania)