Wolontariat RCS na Jasnej Górze 2023

Drogie RCSiaki! Ojciec Przeor Jasnej Góry w okresie od 20 lipca 2023 r. do 20 sierpnia 2023 r. zaprosił nas do promowania Ruchu Czystych Serc.

Przed Jasną Górą będzie wystawiony namiot, gdzie wolontariusze RCS będą informować pielgrzymów o Ruchu Czystych Serc. Zadaniem wolontariuszy będzie również przekazywanie informacji pielgrzymom, i w razie konieczności, zwracanie uwagi na zachowanie godnego stroju w kościele.

Do pełnienia tego zadania zaproszeni są członkowie RCS, którzy przez 10 dni pełniliby tę posługę
(w systemie zmian w godzinach: 9:30-15:00 oraz 15:00-21:30).

I tura: 20 lipca – 31 lipca

II tura: 31 lipca – 10 sierpnia

III tura: 10 sierpnia – 20 sierpnia

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lipca!

W dniu przyjazdu kwaterowanie w pokojach od g. 15.00, w dniu wyjazdu wykwaterowanie do g. 12.00.

Wszystkich zgłaszających się prosimy o przesłanie zdjęcia opinii księdza proboszcza i przedstawienie jej do wglądu odpowiedzialnym za wolontariat na Jasnej Górze.

Zakwaterowanie, wyżywienie i obowiązkowe ubezpieczenie NNW zapewnia Przeor Jasnej Góry. Koordynatorem wolontariuszy jest o. Tomasz Mordziałek.

Serdecznie zapraszamy i prosimy chętnych o zgłaszanie się przez poniższy formularz!