Wolontariat RCS na Jasnej Górze 2024

Drogie RCSiaki! Ojciec Przeor Jasnej Góry w okresie od 04 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. zaprosił nas do promowania Ruchu Czystych Serc.

Przed Jasną Górą będzie wystawiony namiot, gdzie wolontariusze RCS będą informować pielgrzymów o Ruchu Czystych Serc. Zadaniem wolontariuszy będzie również przekazywanie informacji pielgrzymom, i w razie konieczności, zwracanie uwagi na zachowanie godnego stroju w kościele.

Do pełnienia tego zadania zaproszeni są członkowie RCS, którzy przez 7 dni pełniliby tę posługę.

I tura: 04 sierpnia– 11 sierpnia

II tura: 11 sierpnia – 18 sierpnia

III tura: 18 sierpnia – 25 sierpnia

IV tura: 25 sierpnia – 31 sierpnia

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 lipca!

Chcemy, aby za każdą turę był odpowiedzialny jeden animator. Drodzy Animatorzy, nie zwlekajcie ze zgłoszeniami. Na każdy z tygodni będzie przypadało od 6 – 10 osób.

Wszystkich zgłaszających się prosimy o przesłanie zdjęcia opinii księdza proboszcza i przedstawienie jej do wglądu odpowiedzialnym za wolontariat na Jasnej Górze.

Zakwaterowanie, wyżywienie i obowiązkowe ubezpieczenie NNW zapewnia Przeor Jasnej Góry.

Serdecznie zapraszamy i prosimy chętnych o zgłaszanie się przez poniższy formularz!

https://forms.gle/wvPXqkwru97riTC59

Z Panem Bogiem!